http://karofioptimus.vn/

http://karofioptimus.vn/

http://karofioptimus.vn/

Video clip
Máy lọc nước Bamboo ECO

Máy làm mát không khí DAICHIPRO DCP-8000B

Tặng quà trị giá 1.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước Bamboo ECO

đ
3.900.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Quạt Điều Hòa Daichipro DCP-5000A Mặt Kính - Chính Hãng

7.900.000 đ
4.090.000 đ
Tặng quà trị giá 1.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi S-s217 7 lõi

4.390.000 đ
2.090.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi N7RO 7 lõi

6.400.000 đ
4.790.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi K8RO-H 8 lõi

4.180.000 đ
3.390.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO không vỏ Kangaroo KG110 9 lõi

4.200.000 đ
2.890.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 1.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước Kangaroo KG100HC 10 lõi

3.260.000 đ
2.090.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG100HA 9 lõi

4.690.000 đ
3.690.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Quạt điều hoà Kangaroo KG50F61

2.890.000 đ
1.680.000 đ
Tặng nồi cơm điện trị giá 790.000
Còn hàng

Quạt điều hoà Kangaroo KG50F66

4.990.000 đ
3.890.000 đ
Tặng quà trị giá 1.200.000
Còn hàng

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F58

3.890.000 đ
2.300.000 đ
Tặng trọn bộ quà tặng trị giá 1.600.000
Còn hàng

Quạt điều hoà Kangaroo KG50F79

5.550.000 đ
3.290.000 đ
Tặng quà trọn bộ trị giá 1.000.000đ
Còn hàng

Máy làm mát không khí Kangaroo KG50F38

6.900.000 đ
5.400.000 đ
Tặng giảm ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Hydrogen Plus Kangaroo KG100HP VTU

4.900.000 đ
3.800.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4

8.200.000 đ
6.250.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU

3.000.000 đ
2.800.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước Kangaroo KG104A VTU

3.200.000 đ
3.450.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước R.O tích hợp nóng PNA-02

8.600.000 đ
7.500.000 đ
Tặng phiếu quà tặng 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước thông minh PrsPlus-02

7.600.000 đ
5.890.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước thông minh PrsPlus-04

6.970.000 đ
5.650.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước thông minh PrsPlus-03

7.300.000 đ
5.090.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước thông minh Prsplus-07

7.300.000 đ
5.300.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

GALA-X 08

6.490.000 đ
5.490.000 đ
Tặng ngay 1.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy làm mát không khí DAICHIPRO DCP-8000B

Tặng quà trị giá 1.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước Bamboo ECO

đ
3.900.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Quạt Điều Hòa Daichipro DCP-5000A Mặt Kính - Chính Hãng

7.900.000 đ
4.090.000 đ
Tặng quà trị giá 1.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi S-s217 7 lõi

4.390.000 đ
2.090.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi N7RO 7 lõi

6.400.000 đ
4.790.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi K8RO-H 8 lõi

4.180.000 đ
3.390.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Hydrogen Karofi M-I129/H 9 lõi

4.960.000 đ
3.850.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi K9IQ 2.0 9 lõi

5.900.000 đ
3.790.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Karofi KSI80-A 8 lõi

6.860.000 đ
4.990.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo KG08G5VTU 8 lõi

5.200.000 đ
3.490.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG109A 9 lõi

5.900.000 đ
2.900.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO Kangaroo VTU KG08 6 lõi

5.890.000 đ
4.080.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo KG10A3 10 lõi

5.690.000 đ
3.690.000 đ
Tặng phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ
Còn hàng

Máy lọc nước thông minh PrsPlus-03

7.300.000 đ
5.090.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

GALA-6 OZONE

7.690.000 đ
6.790.000 đ
Tặng ngay 1.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước Gala X10

6.970.000 đ
6.000.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước R.O kết hợp nóng lạnh PLUS 8S

9.850.000 đ
8.600.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước R.O tích hợp nóng PN8902

8.610.000 đ
7.500.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Máy lọc nước R.O kết hợp nóng lạnh PLUS 9X

7.600.000 đ
4.350.000 đ
Tặng ngay 2.000.000đ khi mua Online
Còn hàng

Logo đối tác

http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/
http://karofioptimus.vn/